Chuyển hàng sang Balan

Gửi thư qua Balan

Gửi thư qua Balan

Gửi thư qua Balan

Gửi thư qua Balan

Quy trình order hàng từ Ba Lan về Việt Nam

Bước 1: Khách hàng tìm kiếm link sản phẩm muốn mua

Bước 2: Gửi link sản phẩm, số lượng, màu sắc,thông số …